سوالات متداول دایاتک

سوالات متداول دایاتک

به شما پاسخ خواهیم داد

باشگاه مشتریان دایاتک چیست؟

باشگاه مشتریان دایاتک، مجموعه ای از تکنیک ها و روش های هوشمند است که با هدف شناخت رفتاری و ارتباطی بیشتر با مشتریان در جهت کسب رضایتمندی و وفادارسازی آن ها به کار گرفته می شود.

باشگاه مشتریان چگونه باعث افزایش فروش می گردد؟

افزایش فروش به طور اتفاقی و بدون مشتریان وفادار و راضی امکان پذیر نمی باشد. شما با استفاده از پایگاه داده ای جامع از مشتریان و همچنین تکنیک های وفادارسازی و تحلیل میزان فروش خود می توانید در راستای تحقق این امر گام بردارید.

باشگاه مشتریان چگونه باعث وفادارسازی مشتریان می شود؟

باشگاه مشتریان، مجموعه ای از تکنیک ها و روش های هوشمند است که با هدف شناخت رفتاری و ارتباطی بیشتر با مشتریان در جهت کسب رضایتمندی و وفادارسازی آن ها به کار گرفته می شود.

اهداف باشگاه مشتریان چیست؟

رسالت و هدف اصلی باشگاه مشتریان، افزایش فروش از طریق تحلیل رفتار خرید و وفادارسازی مشتریان می باشد.

تفاوت CRM و باشگاه مشتریان چیست؟

باشگاه مشتریان با رویکرد افزایش وفادارسازی مشتریان از طریق برنامه های وفاداری مورد استفاده قرار می گیرد. در حالی که CRM تنها منجر به بهبود روابط با مشتریان که بخشی از اهداف باشگاه مشتریان است، خواهد پرداخت.

می خواهید باشگاه مشتریان خود را راه اندازی کنید؟
با ما تماس بگیرید