یکپارچه سازی با سیستم ها

یکپارچه سازی با سیستم ها

توسعه سیستم های نرم افزاری در کسب و کارها امریست اجتناب ناپذیر، داده ها از طریق زیر سیستم های نرم افزار در سازمان ها، تولید و نگهداری می شود. این امر نقطه آغاز فرایند داده محوری است. بهره برداری از داده های ایجاد شده، مستلزم یکپارچه سازی سیستم های نرم افزاریست لذا معضل مجمع الجزایری نرم افزای پدید می آید. در یک دهه گذشته سیستم های برنامه ریزی یکپارچه منابع سازمانی، یا همان ERP (Enterprise Resource Planing)به وجود آمده که فرایند استقرار خود این سیستم ها مشکلات جدید را نیز ایجاد کرده اند
همانطور که در بخش های فروش و بازاریابی سازمان های مبحث (Omnichannel) و یا کانال های مختلف فروش و جذب شکل گرفته است در حوزه سیستم های نرم افزاری نیز امروزه با کسب تجربه های فوق، روندهای جدید جهت یکپارچه سازی های سازمانی به وجود آمده است.

فرایند ارتباط های نرم افزاری از اصول این روند است به گونه ای که توسعه دهندگان نرم افزاری امکاناتی را ایجاد کرده اند که از طریق آن می توانند با سایر نرم افزارهای سازمان ارتباط بگیرند، به عنوان مثال سایت یا فروشگاه آنلاین به پنل های ارتباطی یا CRM سازمان مرتبط می شود صندوق های فروش، سیستم های مالی، تولید، انبار و … نیز در ارتباط شریک می شوند
ما در دایاتک نیز با همین دیدگاه نسبت به توسعه سیستم پرداخته ایم، به گونه ای که عملا باشگاه مشتریان نقطه اتصال برای تمامی سیستم های نرم افزاری سازمان خواهد شد. این مسیر با ارتباط و تفاهم های دو یا چند سویه بین شرکت های مختلف نرم افزاری امکان پذیر است و ارزش های ایجاد این ارتباط در گام اول متوجه خود شرکت های نرم افزای و در گام های بعدی نصیب سازمان خواهد شد

همکاران ما
مشتری قلب هر کسب و کاری است. برای جذب، حفظ و وفادارسازی مشتریان، همین حالا اقدام کنید.
لبلل