کوپن تخفیف و کارت هدیه

کوپن تخفیف و کارت هدیه

کوپن های تخفیف

در این بخش سه نوع کوپن از پیش تعریف شده، عمومی و اختصاصی موجود می باشد. کوپن از پیش تعریف شده، کوپن های سیستمی هستند که به صورت پیش فرض در سیستم وجود دارند و برای تولد و سالگرد ازدواج مورد استفاده قرار می گیرند. کوپن های اختصاصی براساس تصمیم و استراتژی موردنظر مجموعه شما،  به گروهی از مشتریان تخصیص داده می شوند. این کوپن ها تنها یکبار برای مشتری تخصیص داده شده و در بازه زمانی مشخص مورد استفاده قرار می گیرند. همه مشتریان از کوپن های عمومی می توانند به صورت نامحدود استفاده کنند. این کوپن را می توانید در صفحه اینستاگرام یا وب سایت خود قرار دهید تا مشتریان شما از آن ها استفاده نمایند. تفاوت کوپن های عمومی و اختصاصی در این است که کوپن عمومی مستقیما در فاکتور لحاظ می گردد اما کوپن اختصاصی ابتدا به مشتری تخصیص داده می شود سپس به صورت مستقیم و خودکار در فاکتور مشتری اعمال می گردد.

کارت هدیه

پس از تعریف کوپن ها به سراغ کارت های هدیه می رویم. در این بخش دو نوع کارت مهمان و کارت هدیه داریم. کارت هدیه برای کوپن های عمومی مورد استفاده قرار می گیرد و می توانیم آن ها را به صورت انبوه برای مشتریان خود تولید کنیم.

کارت مهمان

کارت مهمان برای کوپن های اختصاصی تعریف می گردد، در این بخش می توانید معرف را تعیین کنید تا براساس برنامه وفاداری معرفی به دوستان به معرف اعتبار یا امتیاز تعلق گیرد. برای استفاده از کارت مهمان از طریق منوی ثبت سریع مهمان به تعریف وی می پردازیم و کد کارت مهمان را در این قسمت اسکن می کنیم. در صورت ثبت سفارش برای مشتری مهمان، کوپن اختصاصی در فاکتور وی به صورت مستقیم اعمال می گردد. همچنین با ثبت سفارش، به معرف طبق سطوح وفاداری تعیین شده نیز براساس فاکتور مهمان، پاداش تعلق می گیرد.
جهت مشاهده و آشنایی بیشتر با نرم افزار دایاتک بر روی لینک زیر کلیک کنید