ویژگی های نرم افزار

ویژگی های نرم افزار

مدیریت مشتریان

امکان ثبت، گروه بندی و جستجوی پیشرفته مشتریان

اطلاعات بیشتر

مدیریت و تحلیل فروش

ثبت اطلاعات مربوط به محصولات و خدمات و تحلیل گزارشات فروش

اطلاعات بیشتر

تحلیل رفتار خرید

ارائه نمودارهای تحلیلی فروش و وضعیت مشتری

اطلاعات بیشتر

برنامه های وفاداری

ارائه سناریوهای ویژه جهت وفادارسازی مشتریان

اطلاعات بیشتر

ارتباطات هدفمند

اطلاع رسانی از طریق پیامک و ایمیل و ترغیب مشتریان به خرید

اطلاعات بیشتر

کوپن تخفیف و کارت هدیه

تعریف کوپن های عمومی و اختصاصی برای مشتریان خود

اطلاعات بیشتر

نظرسنجی

ثبت بازخورد مشتریان نسبت به محصولات یا خدمات شما

اطلاعات بیشتر

قرعه کشی

امکان قرعه کشی هوشمند براساس برنامه های وفاداری

اطلاعات بیشتر

یکپارچه سازی با سیستم ها

امکان یکپارچه سازی با سایر سیستم ها از طریق API های دایاتک

اطلاعات بیشتر

جذب مشتری

باشگاه مشتریان دایاتک به صورت غیرمستقیم از طریق وفادارسازی مشتریان فعلی، منجر به جذب مشتریان جدید خواهد شد.

وفادارسازی مشتری

برنامه های وفاداری، برای وفادارسازی مشتریان شما طراحی شده است.

افزایش فروش

با تکیه بر مشتریان خود درنهایت به فروش بیشتر دست خواهید یافت. پس مشتریان خود را هرگز از دست ندهید.

به شما پاسخ خواهیم داد

باشگاه مشتریان دایاتک چیست؟

باشگاه مشتریان دایاتک، مجموعه ای از تکنیک ها و روش های هوشمند است که با هدف شناخت رفتاری و ارتباطی بیشتر با مشتریان در جهت کسب رضایتمندی و وفادارسازی آن ها به کار گرفته می شود.

باشگاه مشتریان چگونه باعث افزایش فروش می گردد؟

افزایش فروش به طور اتفاقی و بدون مشتریان وفادار و راضی امکان پذیر نمی باشد. شما با استفاده از پایگاه داده ای جامع از مشتریان و همچنین تکنیک های وفادارسازی و تحلیل میزان فروش خود می توانید در راستای تحقق این امر گام بردارید.

باشگاه مشتریان چگونه باعث وفادارسازی مشتریان می شود؟

باشگاه مشتریان، مجموعه ای از تکنیک ها و روش های هوشمند است که با هدف شناخت رفتاری و ارتباطی بیشتر با مشتریان در جهت کسب رضایتمندی و وفادارسازی آن ها به کار گرفته می شود.

اهداف باشگاه مشتریان چیست؟

رسالت و هدف اصلی باشگاه مشتریان، افزایش فروش از طریق تحلیل رفتار خرید و وفادارسازی مشتریان می باشد.

تفاوت CRM و باشگاه مشتریان چیست؟

باشگاه مشتریان با رویکرد افزایش وفادارسازی مشتریان از طریق برنامه های وفاداری مورد استفاده قرار می گیرد. در حالی که CRM تنها منجر به بهبود روابط با مشتریان که بخشی از اهداف باشگاه مشتریان است، خواهد پرداخت.

می خواهید باشگاه مشتریان خود را راه اندازی کنید؟
با ما تماس بگیرید