نظرسنجی

نظرسنجی

تحلیل نظرسنجی

امروزه بیش از هر زمان دیگری عمده تلاش کسب و کارها بر روی رضایتمندی مشتریان  است. تحلیل  نظرسنجی مشتریان موجب می شود تا مشتریان ناراضی خود را در اسرع وقت شناسایی کنید و با بررسی علت نارضایتی آن ها درصدد بهبود نقاط ضعف کسب و کار خود برآیید و بدین ترتیب موجب بازگشت سریع مشتری ناراضی گردید.

شاخص خالص ترویج دهندگان

براساس نظرسنجی شاخص خالص ترویج دهندگان (NPS)، شما با طرح یک سوال از مشتری می خواهید که  از 1 تا 10 بنابر میزان رضایت خود به شما نمره دهد در نتیجه بازخوردهای مشتریان شما ثبت می گردد. همچنین مشتریان شما با تکمیل این قسمت می توانند براساس برنامه وفاداری تعیین شده، امتیاز دریافت کنند. این بخش به شما کمک خواهد کرد تا در اسرع وقت مشتریان ناراضی خود را شناسایی کنید و در جهت رضایتمندی آن ها گام بردارید.
جهت مشاهده و آشنایی بیشتر با نرم افزار دایاتک بر روی لینک زیر کلیک کنید