برنامه های وفاداری

برنامه های وفاداری

تدوین استراتژی باشگاه مشتریان

هزینه جذب یک مشتری جدید 5 برابر و یا حتی بیشتر از هزینه نگهداری مشتری موجود می باشد. این امر اهمیت مشتری مداری و وفادارسازی را به روشنی بیان می کند. امروزه تنها قیمت و کیفیت مناسب برای مشتریان کافی نیست بلکه باید به دنبال خلق ارزش برای آن ها باشیم. برنامه های وفاداری یکی از استراتژی های بازاریابی در جهت ترغیب مشتریان به ادامه و تکرار خرید و خلق ارزش برای آن ها است.

تعیین سطوح وفاداری

 
تعیین سطوح وفاداری، سطح بندی مشتریان براساس امتیازهای دریافت شده از برنامه های وفاداری است. شما می توانید با توجه به استراتژی موردنظر خود، سطوح نامحدودی را تعریف نمایید تا مشتریان شما براساس آن ها پاداش های متعددی دریافت کنند.

پاداش دهی به مشتریان  

سیستم پاداش دهی، مهم ترین عامل در ترغیب مشتریان به خرید است. در این ماژول تعیین می گردد که به هر سطح از مشتریان چه مقدار اعتبار تعلق می گیرد.
جهت مشاهده و آشنایی بیشتر با نرم افزار دایاتک بر روی لینک زیر کلیک کنید